24
Jul

Vladimir Poznanović, direktor

Dugogodišnje poslovanje na inostranom tržištu uslovilo je visok nivo kvaliteta, kao i realizaciju najzahtevnijih projekata po najvišim standardima.